Alle berichten van: Max Verbaken


Congres Omgevingswet 2015: Grondbeleid

stadsontwikkelingAfgelopen woensdag 11 november heeft in het Stadion Galgenwaard in Utrecht voor de vierde keer het Congres Omgevingswet plaatsgevonden. Tijdens deze dag hadden sprekers en deelnemers van de overheid, het onderwijs en de advocatuur de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan over verschillende thema’s met betrekking tot het wetsvoorstel Omgevingswet dat afgelopen zomer is aangenomen door de Tweede Kamer.

(meer…)

Nieuwe wijzigingen Activiteitenbesluit treden per 1 januari 2016 in werking!

stadsontwikkelingHet wijzigingsbesluit wijzigt het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer en betreft de zogenoemde vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat er, net zoals bij de voorgaande drie tranches, bedrijfstakken aan het Activiteitenbesluit zullen worden toegevoegd. Naast het Activiteitenbesluit, wijzigt de Activiteitenregeling en worden er onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over de vergunningplicht gewijzigd.

(meer…)

Uitbreiding van een woning: een bijbehorend bouwwerk?

nlFRAcsHet college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande berging. Appellant, die vlakbij het vergunde perceel woont, is het hier niet mee eens en gaat hiertegen in bezwaar, beroep en uiteindelijk hoger beroep. De vraag die de Afdeling in deze zaak beantwoordt, is of een eerder vergunde aanbouw als bijbehorende bouwwerk dient te worden aangemerkt?

(meer…)