Alle berichten van: Max Verbaken


Nadere invulling van schadevergoeding in de Omgevingswet

nprPVY0In een kamerbrief van 19 mei jl. heeft Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over de Invoeringswet Omgevingswet, die in het najaar van 2016 ter toetsing en consultatie zal worden voorgelegd. De Minister licht in de brief toe hoe de Invoeringswet de Omgevingswet op een aantal punten nader invult. In dit blogbericht wordt de toelichting op hoofdstuk 15 van de Omgevingswet beschreven, dat onder meer ziet op (plan)schade en nadeelcompensatie.

(meer…)

Verslag van een algemeen overleg over de Omgevingswet gepubliceerd

SeagulVandaag, donderdag 17 maart 2016, is door de Tweede Kamer het verslag gepubliceerd van een algemeen overleg over de aankomende Omgevingswet. Tijdens dit overleg van 21 januari jl. hebben de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (I&M) en Minister Schultz van Haegen van het ministerie van I&M een aantal belangrijke punten omtrent de Omgevingswet besproken.

(meer…)

Volg Blog Omgevingsrecht op Twitter!

twitterBlijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de jurisprudentie en het nieuws met betrekking tot het omgevingsrecht, door @Omgevingsrecht_ te volgen op Twitter. Zodra er een nieuw blogbericht geplaatst wordt, wordt dit meteen gemeld op Twitter. Op die manier blijft u continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

(meer…)

Nadere memorie van antwoord Omgevingswet

mriaIWM

Op 12 februari 2016 heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de nadere memorie van antwoord bij de Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Hier gaat de Minister in op de vragen die zijn gesteld tijdens het nader voorlopig verslag van de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

(meer…)