Alle berichten van: Mathilde de Boer


Waardering van de ingediende amendementen en moties op het wetsvoorstel Omgevingswet

stadsontwikkelingOp 1 juli jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu per brief een oordeel gegeven over acht ingediende amendementen en moties op het wetsvoorstel Omgevingswet. Per amendement en motie wordt aangegeven of de Minister het daarmee eens is of het ontraadt, of dat het oordeel wordt overgelaten aan de Tweede Kamer. (meer…)