Alle berichten van: Liesbeth Schippers


Ruimte en Milieu van Pels Rijcken blogt voor Toets-online.nl!

Ruimte en Milieu van Pels Rijcken blogt voor Toets-online.nl!

Aart Jan van der Ven, Liesbeth Schippers, Laura van der Meulen en Roelof Reinders vormen samen het team dat voor Toets-online.nl met regelmaat ontwikkelingen signaleert die relevant zijn voor de ruimtelijke praktijk. Zij houden zich dagelijks bezig met grote en kleine, vaak complexe en politiek gevoelige, ruimtelijke projecten. Ze adviseren en procederen, bij de civiele en bij de bestuursrechter. En ze toetsen, liefst al in het voortraject als er nog wat verbeterd kan worden, planproducten en besluiten. Op deze manier dragen ze een steentje bij aan de kwaliteit van de besluitvorming in ruimtelijke projecten. Dijkversterkingen, infrastructuur, OV, windparken, havens, luchtvaartterreinen, stedelijke vernieuwing, ze zijn er dagelijks mee bezig. De eerste bijdrage staat inmiddels online: “Hogere drempel civiele rechter voor belangengroepen”. In dit eerste artikel gaat Liesbeth Schippers in op twee interessante uitspraken van de Rechtbank Den Haag over de ontvankelijkheid van belangengroepen.

(meer…)

Tunnelvisie

LS column tunnels_21 mei 2019 lijkt ver weg, maar dat is het niet voor de provincies en gemeenten die in hun hoedanigheid van tunnelbeheerder in het gelukkige bezit zijn van een of meer oude tunnels. Want die moeten voor die datum gerenoveerd zijn en voldoen aan de wettelijk vastgelegde veiligheidsnorm. En dan is 4 jaar ineens heel weinig. Bij de renovatie van een bestaande tunnel komt namelijk veel kijken, technisch, maar ook juridisch. En de wetgever helpt in zoverre niet erg mee, dat de tunnelveiligheidswetgeving bijna niks regelt over renovatie. Behalve die datum van 1 mei 2019 zegt de wet eigenlijk maar een ding, namelijk dat na een wezenlijke wijziging een openstellingsvergunning nodig is. En daar knelt meteen al de schoen. (meer…)

Leeg kantoor, wat doe ik ermee?

leegstaand kantoorING verlaat “de schoen”, het haalde zelfs het NOS nieuws. Alweer een leeg kantoor, is dan toch het eerste wat in je opkomt. Nu trekt ING in een ander bestaand gebouw, want nieuwbouw is vandaag de dag geen pré voor een bedrijf. En is het de bedoeling dat ”de schoen” wordt verhuurd. Maar als dat niet lukt, wat dan?

Functieverandering, van kantoor naar hotel, studentenwoningen of huisvesting voor seizoensarbeiders, is voor de hand liggend. Toch doet iedereen er nog steeds vrij moeilijk over. Nergens voor nodig, het is gewoon een kwestie van doen. (meer…)

Alle kanten op

Liesbeth hardlopen 2Wij willen graag alle kanten op kunnen. En voor een bouwer is dat niet anders. Toch blijken ruimtelijke besluiten als bestemmings- en inpassingsplannen vaak te benauwend. Innovatieve ideeën van bouwers stuiten af op krappe bestemmingsvlakken, traditionele uitmeetbepalingen en te precieze planregels. De planologisch toegestane extra meter voorziet net niet in die slim bedachte bouwfasering. De verdiepte ligging, die ineens financieel tot de mogelijkheden behoort, lukt niet met de in het besluit voorgeschreven maaiveldligging. Een boortunnel kan goedkoper en daardoor zelfs langer wat in het belang is van de omgeving. Het besluit voorziet echter in een kortere afgezonken tunnel. Op die manier kan niet worden geprofiteerd van de creativiteit van de markt. En dat is zonde.

Voor u als bouwer is het goed te weten dat ruimtelijke besluiten flexibeler kunnen dan in de praktijk vaak het geval is. Het hoeft geen ‘maatpak’ om een vooraf volledig uitgedetailleerd werk te zijn. (meer…)