Backpackcheck √

Backpackcheck √

Ligt daar op die tafel alles om de top te kunnen halen? Is er niets over het hoofd gezien, heb je straks alle documenten die nodig zijn om de rechter te overtuigen van de juistheid van het besluit?

(meer…)

Klimaat en het omgevingsrecht anno 2017

Klimaat en het omgevingsrecht anno 2017

Vanmiddag vindt het jaarlijkse actualiteitencongres Inzicht in Omgevingsrecht plaats. Tijdens dit congres delen wij onze kennis en inzichten in het omgevingsrecht in brede zin. Dit jaar loopt het thema ‘klimaat en het omgevingsrecht’ als een rode draad door de middag heen. De middag zal geheel in stijl worden afgesloten met een lezing door klimatoloog en weerman Reinier van den Berg. (meer…)

Ruimte en Milieu van Pels Rijcken blogt voor Toets-online.nl!

Ruimte en Milieu van Pels Rijcken blogt voor Toets-online.nl!

Aart Jan van der Ven, Liesbeth Schippers, Laura van der Meulen en Roelof Reinders vormen samen het team dat voor Toets-online.nl met regelmaat ontwikkelingen signaleert die relevant zijn voor de ruimtelijke praktijk. Zij houden zich dagelijks bezig met grote en kleine, vaak complexe en politiek gevoelige, ruimtelijke projecten. Ze adviseren en procederen, bij de civiele en bij de bestuursrechter. En ze toetsen, liefst al in het voortraject als er nog wat verbeterd kan worden, planproducten en besluiten. Op deze manier dragen ze een steentje bij aan de kwaliteit van de besluitvorming in ruimtelijke projecten. Dijkversterkingen, infrastructuur, OV, windparken, havens, luchtvaartterreinen, stedelijke vernieuwing, ze zijn er dagelijks mee bezig. De eerste bijdrage staat inmiddels online: “Hogere drempel civiele rechter voor belangengroepen”. In dit eerste artikel gaat Liesbeth Schippers in op twee interessante uitspraken van de Rechtbank Den Haag over de ontvankelijkheid van belangengroepen.

(meer…)

Tunnelvisie

LS column tunnels_21 mei 2019 lijkt ver weg, maar dat is het niet voor de provincies en gemeenten die in hun hoedanigheid van tunnelbeheerder in het gelukkige bezit zijn van een of meer oude tunnels. Want die moeten voor die datum gerenoveerd zijn en voldoen aan de wettelijk vastgelegde veiligheidsnorm. En dan is 4 jaar ineens heel weinig. Bij de renovatie van een bestaande tunnel komt namelijk veel kijken, technisch, maar ook juridisch. En de wetgever helpt in zoverre niet erg mee, dat de tunnelveiligheidswetgeving bijna niks regelt over renovatie. Behalve die datum van 1 mei 2019 zegt de wet eigenlijk maar een ding, namelijk dat na een wezenlijke wijziging een openstellingsvergunning nodig is. En daar knelt meteen al de schoen. (meer…)

Pagina 1 van 212