Alle berichten van: Lianne Barnhoorn


Het arrest Briels over mitigerende en compenserende maatregelen: hoe nu verder?

blad met beestIn 2014 is door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) een belangrijke uitspraak gedaan over de uitleg van mitigerende en compenserende maatregelen: het arrest Briels. In afwachting van dit arrest zijn veel zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) aangehouden. Op dit moment druppelen langzaam de eerste uitspraken binnen. In dit blogbericht worden de gevolgen van het arrest Briels voor de Nederlandse jurisprudentie besproken. (meer…)

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

windmolen op zeeOp 9 oktober 2014 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (RSV WoZ) bekend gemaakt. De RSV WoZ wijst twee gebieden aan – ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’ – waar grootschalige offshore windenergie in de Noordzee mogelijk is. Het Kabinet heeft deze twee gebieden aangewezen omwille van een ruimtelijke spreiding van windenergie over de Noordzee waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het windfront. (meer…)