Alle berichten van: Katrien Winterink


Interventiewaarde asbest niet bepalend voor invulling zorgplicht artikel 17.1 Wm

asbestos-1522143-640x480De interventiewaarde bodemsanering voor asbest van 100 mg/kg d.s uit de Circulaire bodemsanering kan naar het oordeel van de Afdeling niet bepalend zijn voor de vraag of is voldaan aan de zorgplicht ex artikel 17.1 lid 1 Wet milieubeheer (Wm). Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 februari 2016.

(meer…)

Irene van der Heijden, Jelmer Procee en Katrien Winterink in JBplus over nadeelcompensatie

graafmachineIn de eerste aflevering van Jurisprudentie Bestuursrecht Plus van 2016 is een artikel verschenen van Irene van der Heijden, Jelmer Procee en Katrien Winterink over de voor- en nadelen van het besluitmodel en de verzoekschriftprocedure bij de afwikkeling van nadeelcompensatieclaims. Het artikel heeft als titel: ‘Nadeelcompensatie in ontwikkeling – van besluit naar verzoekschrift?’.

(meer…)

Internetconsultatie ontwerpwijziging Besluit financiële bepalingen bodemsanering

graafmachineHet Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) wordt gewijzigd en zal als zodanig naar verwachting uiterlijk per juli 2017 in werking treden. Tegelijkertijd treedt ook een aanpassing van de regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 in werking. De aanpassingen van het besluit en de regeling moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen. Deze wens tot versnelling vloeit voort uit de komst van de nieuwe Omgevingswet en uit het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015.

(meer…)