Alle berichten van: Julian Kramer


De minister beantwoordt 185 vragen over de Omgevingswet

mriaIWMMinister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft in twee brieven aan de Tweede Kamer in totaal 185 vragen beantwoord afkomstig van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. Deze vragen hebben betrekking op de invoeringswet Omgevingswet en het ontwerp-omgevingsbesluit gebaseerd op de Omgevingswet.

(meer…)