Over deze blog

Blogomgevingsrecht.nl is hét weblog over het omgevingsrecht. Op dit blog worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie en het nieuws met betrekking tot het omgevingsrecht op de voet gevolgd.

Onderwerpen worden in de vorm van korte blogberichten beschreven. Deze blogberichten omvatten uiteenlopend omgevingsrechtelijke onderwerpen zoals infrastructuur, gebiedsontwikkeling, windmolens, hoogwaterbescherming, waterkwaliteit en -kwantiteit, geluidbelasting, luchtkwaliteit, natuurbescherming- en ontwikkeling, milieu-aansprakelijkheid, handhaving, bodemverontreiniging, afvalstoffen, tunnelveiligheid, verkeersprognoses, externe veiligheid, onteigening, nadeelcompensatie, milieu en de aankomende Omgevingswet.

Blogomgevingsrecht.nl is een initiatief van de sectie Ruimte en Milieu van Pels Rijcken.

Wilt u de inhoud van Blogomgevingsrecht.nl overnemen op uw eigen website, neemt u dan contact met ons op via redactie@blogomgevingsrecht.nl.

Auteursrecht voorbehouden.

Share This