Zoekresultaten voor: wind zee


Eerste Kamer verwerpt wet Stroom; wind op zee vertraagd

blog_omgevingsrecht_windmolen-op-zeeDe Eerste Kamer heeft gisterenavond (22 december) het wetsvoorstel voor de nieuwe Elektriciteits- en gaswet[1] verworpen, met 1 stem verschil. De wet, ook wel de wet Stroom genoemd, moest het mogelijk maken om TenneT, netbeheerder op land, ook beheerder te maken voor een net op zee. Dat net is noodzakelijk om windturbines op zee te kunnen realiseren.

 

(meer…)

Kostenreductie dankzij kavelbesluit voor windenergie op zee

windmolen op zeeOp 4 december jl. is minister Kamp bij de beantwoording van Kamervragen ingegaan op de verwachte kostenreductie van het nieuwe systeem van vergunningverlening voor windenergie op zee. Eerder is op dit blog al ingegaan op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee, en het wetsvoorstel Windenergie op zee dat nodig is om de uitgifteprocedure voor windparken te stroomlijnen. Een belangrijke doelstelling van de wetgever is om de windenergie op zee goedkoop en snel te realiseren. (meer…)

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

windmolen op zeeOp 9 oktober 2014 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (RSV WoZ) bekend gemaakt. De RSV WoZ wijst twee gebieden aan – ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’ – waar grootschalige offshore windenergie in de Noordzee mogelijk is. Het Kabinet heeft deze twee gebieden aangewezen omwille van een ruimtelijke spreiding van windenergie over de Noordzee waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het windfront. (meer…)