Archief van: juli 2016


Nieuwe stedelijke ontwikkeling? Vergelijk met de feitelijk bestaande situatie!

ladder lauDe Ladder is alleen van toepassing op nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, hangt af van de vergelijking van het nieuwe besluit met het oude besluit. Alleen als het nieuwe besluit ten opzichte van het oude besluit leidt tot nieuw ruimtebeslag of ‘zodanige functiewijziging’, moet aan de Ladder worden getoetst. Maar wat nu als het voorheen geldende plan zijn rechtsgevolg heeft verloren? (meer…)