Archief van: juni 2016


Wel nieuwe ontwikkeling, geen parkeerregeling. Kan dat?

parkerenVeel gemeente worstelen met het vormgeven van een planregeling die borgt dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid maar tegelijkertijd voorkomt dat er een overschot aan beschikbare parkeerplaatsen ontstaat. Dat dit maatwerk vraagt, illustreert een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het bestemmingsplan Hart van Zuid, van de gemeente Rotterdam van 22 juni jl.

(meer…)

Op naar de Ladder 2.0!

ladder lauDe Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder onderzoekslasten. Ook komt er een helpdesk en wordt de bijbehorende digitale Handreiking aangepast zodat deze beter bruikbaar is in de praktijk. De Ladder is een instrument dat vraagt van gemeenten, provincies en projectontwikkelaars om bij nieuwe plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in drie stappen aan te tonen dat er behoefte aan is. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

(meer…)

Het permanent bewonen van een recreatiepark: een nieuwe stedelijke ontwikkeling

ladder lauOp 1 juni jl. heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gewezen voor het toepassingsbereik van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Bij de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden kan ook als geen sprake is van nieuw ruimtebeslag sprake zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling die moet worden getoetst aan de Ladder. Zo vormt het legaliseren van permanente bewoning van recreatiewoningen een nieuwe stedelijke ontwikkeling. (meer…)