Archief van: maart 2015


Afdeling verklaart beroepen tegen exploitatieplan ‘Vroondaal’ ongegrond

stadsontwikkelingDe Afdeling heeft op 18 februari 2015 tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Madestein-Vroondaal’ en het exploitatieplan ‘Vroondaal’. Het bestemmingsplan maakt woningbouw in de gebieden Oud Vroondaal, Nieuw Vroondaal en Haagse Tuinen I en II mogelijk. Tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan hadden vier appellanten, waaronder de nationale politie, de politie Haaglanden en een ontwikkelaar, beroep ingesteld. In dit blogbericht worden de overwegingen van de Afdeling inzake eliminatie, complexwaarde en anderszins verzekerd besproken in het kader van het exploitatieplan.

(meer…)

Asbestdaken verboden in 2024

dak asbestAl langer is bekend dat zich door een brand in een gebouw met een asbestdak, asbest kan verspreiden en dat de kosten van het opruiming van de vrijgekomen asbest aanzienlijk kunnen zijn.

De brand in Roermond, in december 2014, en de brand in Westland, in januari 2015, waarbij in beide gevallen een loods voorzien van een asbestgolfplaten teniet is gegaan en zich een aanzienlijke hoeveelheid asbest over de omgeving heeft verspreid, bewijzen dit. De asbestverwijderingsmaatregelen kosten in deze gevallen meer dan € 1,5 miljoen. In beide gevallen is de eigenaar van de gebouwen, op basis van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, aangesproken en wordt van de eigenaar verwacht dat deze de asbestverwijderingsmaatregelen neemt en/of financiert. (meer…)