Archief van: februari 2015


De contouren van de uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

mh986q4De uitvoeringsregelgeving van het Rijk op het gebied van het omgevingsecht bestaat momenteel uit een stelsel van ongeveer 120 verschillende AMvB’s en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Het doel van de Omgevingswet is het in onderlinge samenhang bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. Om dit doel te bereiken is de inrichting van een nieuw stelsel van uitvoeringsregelgeving van groot belang.

(meer…)

De Omgevingswet en het landinrichtingsinstrumentarium van de Wet inrichting landelijk gebied

city-planning1De landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) zullen mogelijk worden opgenomen in de Omgevingswet. De Wilg staat op de lijst om aan de Omgevingswet te worden toegevoegd. Het kabinet streeft met de Omgevingswet onder andere naar deregulering. In dit kader heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Interprovinciaal Overleg aangegeven dat het nodig is om nog eens kritisch naar het huidige landinrichtingsinstrumentarium te kijken. (meer…)