Archief van: juni 2014


Nadeelcompensatie: hoogte drempel normaal maatschappelijk risico kan afhankelijk zijn van branche waartoe onderneming behoort

kopje koffie4Op 28 mei 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep van De Wouwse Tol B.V. tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 31 oktober 2011.

De Wouwse Tol expoiteert een wegrestaurant/hotel gelegen aan rijksweg A58 bij Bergen op Zoom. In de periode maart/augustus 2006 hebben wegwerkzaamheden plaatsgevonden waardoor de Wouwse Tol enige tijd slecht bereikbaar is geweest voor klanten, als gevolg waarvan zij schade heeft geleden. De minister van IenM heeft het verzoek tot nadeelcompensatie afgewezen, omdat de wegwerkzaamheden, waaronder de afsluiting van een afslag, niet tot een omzetdaling van ten minste 15% van de gemiddelde jaaromzet in de drie aan de wegwerkzaamheden voorafgaande kalenderjaren hebben geleid, zodat de door De Wouwse Tol geleden schade binnen het normale ondernemersrisico valt. Het beroep tegen dit besluit is door de rechtbank Breda ongegrond verklaard. (meer…)

Leeg kantoor, wat doe ik ermee?

leegstaand kantoorING verlaat “de schoen”, het haalde zelfs het NOS nieuws. Alweer een leeg kantoor, is dan toch het eerste wat in je opkomt. Nu trekt ING in een ander bestaand gebouw, want nieuwbouw is vandaag de dag geen pré voor een bedrijf. En is het de bedoeling dat ”de schoen” wordt verhuurd. Maar als dat niet lukt, wat dan?

Functieverandering, van kantoor naar hotel, studentenwoningen of huisvesting voor seizoensarbeiders, is voor de hand liggend. Toch doet iedereen er nog steeds vrij moeilijk over. Nergens voor nodig, het is gewoon een kwestie van doen. (meer…)