Archief van: januari 2014


Pas op voor natuur

natuur LS1We hebben in ons kleine landje ongelooflijk veel prachtige natuurgebieden die de bijzonderste planten en dieren herbergen. Deze worden door de wet beschermd. Dat is ook nodig, maar heeft zo zijn keerzijde als je in de buurt van zo’n natuurgebied een weg of gebiedsontwikkeling wilt realiseren. Dan kunnen die beschermde natuurwaarden ineens een behoorlijke sta in de weg zijn. (meer…)

Start realisatie verbindingsweg A8 – A9

heemskerkvariantOp 9 januari jl. is ten behoeve van een nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Daarmee kan nu echt gestart worden met de realisatie van de nieuwe wegverbinding zodat de weg in de periode 2018-2020 gerealiseerd kan worden. (meer…)

Gebiedsontwikkeling op zee; een stap verder!

windmolen op zeeBij gebiedsontwikkeling denken de meeste mensen aan het ontwikkelen van gebieden op land. Naast het land biedt het water – letterlijk – een zee aan ruimte voor een scala aan gebiedsontwikkelingen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de realisering van de Tweede Maasvlakte in zee.

Ook voor windturbineparken biedt de zee diverse mogelijkheden. Een nieuwe mijlpaal in dit kader wordt gevormd door de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (RSV WoZ) die de Minister van Infrastructuur en Milieu op 20 december 2013 heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. (meer…)