Archief van: februari 2014


Niet voldaan aan relativiteitsvereiste, supermarkt ondervindt geen geluidhinder van concurrent

winkelwagenDe exploitant van een supermarkt stelt dat een bestemmingsplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening is omdat het zal leiden tot geluidhinder ter plaatse van enkele woningen. De Afdeling oordeelt in een uitspraak van 29 januari 2014 dat appellante zich slechts kan beroepen op het belang van een goed leefklimaat ter plaatse van haar supermarkt indien dat plan ontwikkelingen mogelijk maakt waarvan zij geluidoverlast voor haar supermarkt zal kunnen ondervinden. (meer…)