Archief van: mei 2014


Aanwijzingsbesluit Meijendel en Berkheide deels vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

duinenOp 23 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak beslist op de beroepen die waren ingediend tegen het besluit tot aanwijzing van het gebied Meijendel & Berkheide (een gebied tussen Den Haag en Katwijk) als speciale beschermingszone in de zin van de Habitatrichtlijn. Daarmee is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. Het aanwijzingsbesluit is voor wat betreft de begrenzing van het noordoostelijke deel van het gebied vernietigd. Binnen 12 weken dient de Staatssecretaris van Economische Zaken een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Gedurende die periode valt het noordoostelijke deel van het Vlaggeduin bij Katwijk wel onder het regime van de Natuurbeschermingswet 1998. (meer…)

Wat doe ik met mijn bestaande tunnel?

tunnelAls advocaat met een voorliefde voor infrastructuur en technische kwesties, heb ik een zwak voor tunnels. Of het nu een dubbeldekstunnel is, een “combi-tunnel” of een landtunnel, het is voor mij elke keer weer letterlijk en figuurlijk een kunstwerk. En dan zijn het op juridisch vlak ook nog eens spannende tijden, in ieder geval voor wegtunnels. Sinds 1 juli 2013 is er de ‘nieuwe Warvw’. Nieuwe regels over tunnelveiligheid waar wij in de praktijk een weg in moeten vinden. (meer…)