Archief van: januari 2014


Gebiedsontwikkeling op zee; een stap verder!

windmolen op zeeBij gebiedsontwikkeling denken de meeste mensen aan het ontwikkelen van gebieden op land. Naast het land biedt het water – letterlijk – een zee aan ruimte voor een scala aan gebiedsontwikkelingen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de realisering van de Tweede Maasvlakte in zee.

Ook voor windturbineparken biedt de zee diverse mogelijkheden. Een nieuwe mijlpaal in dit kader wordt gevormd door de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (RSV WoZ) die de Minister van Infrastructuur en Milieu op 20 december 2013 heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. (meer…)