Archief van: oktober 2013


Duurzame ontwrichting van voorzieningenniveau bij vestiging nieuwe detailhandel

winkelwagenOp 18 september 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een uitspraak gedaan waarin een koerswijziging met betrekking tot duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau bij vestiging van nieuwe detailhandel is ingezet. Met deze koerswijziging wordt de vaste lijn die de Afdeling tot nu toe hanteerde, aangescherpt. (meer…)

Nieuwe basisschool langs A2: ouder van leerling is belanghebbende bij besluit hogere waarden geluid

krijt schoolbordTen behoeve van het bestemmingsplan ‘Brede School Maasbracht’ zijn hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ingevolge de Wet geluidhinder vastgesteld. Daardoor kunnen kinderen die in de toekomst naar die basisschool gaan, worden blootgesteld aan hoge geluidbelastingen. Een ouder van een van de leerlingen van de school stelt daarom tegen het besluit hogere waarden beroep in. Het college is van mening dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat de ouder niet als belanghebbende bij het bestreden besluit kan worden aangemerkt. Het college voert in dat verband aan dat de ouder op een afstand van ongeveer 750 meter van de locatie waar de school is voorzien woont en geen zicht heeft op die locatie. De Afdeling verwerpt dit verweer in een uitspraak van 26 juni 2013. (meer…)